Blog

Najnowszy wpis
Zgoda gminy na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z planowaną liczbą uczniów

Przepisy prawa nakładają na osoby prowadzące przedszkola obowiązek przekazania Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, informacji o planowanej liczbie uczniów przedszkola, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Czytaj więcej

31.03.2020 Łukasz Łuczak

Pozostałe wpisy
Aktualizacja dotacji dla przedszkoli w trakcie roku budżetowego

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty oraz ich kompetencje w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203 z późn. zm.).

Czytaj więcej

31.03.2020 Łukasz Łuczak

Zaakceptowany przez dłużnika rachunek jako podstawa wydania nakazu zapłaty

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego zasadniczą zaletą jest szybkość postępowania oraz możliwość uzyskania orzeczenia Sądu, bez konieczności przeprowadzania pełnego przewodu sądowego.

Czytaj więcej

31.03.2020 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2
  4. 3