Blog

Najnowszy wpis
Skrócenie okresu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w wielu sytuacjach obligatoryjne. Taka sytuacja ma miejsce między innymi względem sprawców popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wówczas Sąd orzeka wobec takiego sprawy środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Czytaj więcej

22.05.2019 Łukasz Łuczak

Pozostałe wpisy
Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako podstawa odwołania darowizny

Możliwość odwołania darowizny już wykonanej uzależniona jest od zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Instytucja odwołania darowizny oparta jest na moralnym obowiązku wdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Przesłanka rażącej niewdzięczności ma charakter ocenny. W przypadku sporu pomiędzy darczyńcą oraz obdarowanym, […]

Czytaj więcej

22.05.2019 Łukasz Łuczak

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

Zgodnie z art. 180a k.k. kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj więcej

22.05.2019 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2