Tagi

#przedszkole niepubliczne
Dotacja na 6-letniego ucznia przedszkola niepublicznego

Przedszkola niepubliczne, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak