Tagi

#odwołanie darowizny
Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako podstawa odwołania darowizny

Możliwość odwołania darowizny już wykonanej uzależniona jest od zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Instytucja odwołania darowizny oparta jest na moralnym obowiązku wdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Przesłanka rażącej niewdzięczności ma charakter ocenny. W przypadku sporu pomiędzy darczyńcą oraz obdarowanym, […]

Czytaj więcej

22.05.2019 Łukasz Łuczak