Tagi

#oświata niesamorządowa
Zgoda na udzielenie przedszkolu niepublicznemu dotacji w wyższej wysokości

Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj więcej

27.05.2024 Łukasz Łuczak