Tagi

#prawo cywilne
Zaakceptowany przez dłużnika rachunek jako podstawa wydania nakazu zapłaty

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego zasadniczą zaletą jest szybkość postępowania oraz możliwość uzyskania orzeczenia Sądu, bez konieczności przeprowadzania pełnego przewodu sądowego.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako podstawa odwołania darowizny

Możliwość odwołania darowizny już wykonanej uzależniona jest od zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Podział majątku – ustalanie wartości majątku w sprawie o podział majątku wspólnego

Celem postępowania sądowego w przedmiocie podziału majątku wspólnego, zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania ich małżeństwa, jest ustalenie przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego majątku oraz ich wartości.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak