Tagi

#prawo karne
Skrócenie okresu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w wielu sytuacjach obligatoryjne. Taka sytuacja ma miejsce między innymi względem sprawców popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

Zgodnie z art. 180a k.k. kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – art. 151 § 1 k.k.w.

Prawomocne orzeczenie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą konieczność stawienia się w zakładzie karnym, celem jej odbycia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak