Tagi

#nakaz zapłaty
Zaakceptowany przez dłużnika rachunek jako podstawa wydania nakazu zapłaty

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego zasadniczą zaletą jest szybkość postępowania oraz możliwość uzyskania orzeczenia Sądu, bez konieczności przeprowadzania pełnego przewodu sądowego.

Czytaj więcej

31.03.2020 Łukasz Łuczak