Blog

Pozostałe wpisy
Zaakceptowany przez dłużnika rachunek jako podstawa wydania nakazu zapłaty

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego zasadniczą zaletą jest szybkość postępowania oraz możliwość uzyskania orzeczenia Sądu, bez konieczności przeprowadzania pełnego przewodu sądowego.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Skrócenie okresu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w wielu sytuacjach obligatoryjne. Taka sytuacja ma miejsce między innymi względem sprawców popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako podstawa odwołania darowizny

Możliwość odwołania darowizny już wykonanej uzależniona jest od zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4