Kancelaria
Adwokat Łukasz Łuczak

Skuteczne wykonywanie zawodu adwokata wymaga wnikliwości oraz determinacji.

Kancelaria Adwokacka, prowadzona przez adw. Łukasza Łuczaka, każdą z powierzonych jej spraw prowadzi w sposób indywidualny, uwzględniając specyfikę danego problemu prawnego oraz oczekiwania konkretnego Klienta. Dbałość o szczegóły sprawia, że adwokat Łukasz Łuczak zapewnia swoim Klientom wysoką jakość obsługi prawnej oraz najbardziej optymalny i korzystny dla nich sposób prowadzenia sprawy.

czytaj więcej

Blog
Skrócenie okresu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w wielu sytuacjach obligatoryjne. Taka sytuacja ma miejsce między innymi względem sprawców popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wówczas Sąd orzeka wobec takiego sprawy środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Rażąca niewdzięczność obdarowanego jako podstawa odwołania darowizny

Możliwość odwołania darowizny już wykonanej uzależniona jest od zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Instytucja odwołania darowizny oparta jest na moralnym obowiązku wdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Przesłanka rażącej niewdzięczności ma charakter ocenny. W przypadku sporu pomiędzy darczyńcą oraz obdarowanym, […]

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

Zgodnie z art. 180a k.k. kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.