Tagi

#dotacje
Dotacja na 6-letniego ucznia przedszkola niepublicznego

Przedszkola niepubliczne, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Zasady wydatkowania dotacji przez jednostki systemu oświaty

Dotacje na rzecz jednostek systemu oświaty wypłacane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Zgoda na udzielenie przedszkolu niepublicznemu dotacji w wyższej wysokości

Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2