Tagi

#podział majątku
Podział majątku – ustalanie wartości majątku w sprawie o podział majątku wspólnego

Celem postępowania sądowego w przedmiocie podziału majątku wspólnego, zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania ich małżeństwa, jest ustalenie przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego majątku oraz ich wartości.

Czytaj więcej

31.03.2020 Łukasz Łuczak