Tagi

#ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
Zgoda gminy na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z planowaną liczbą uczniów

Przepisy prawa nakładają na osoby prowadzące przedszkola obowiązek przekazania Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, informacji o planowanej liczbie uczniów przedszkola, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Czytaj więcej

19.04.2024 Łukasz Łuczak

Aktualizacja dotacji dla przedszkoli w trakcie roku budżetowego

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty oraz ich kompetencje w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203 z późn. zm.).

Czytaj więcej

19.04.2024 Łukasz Łuczak