Tagi

#prawo karne wykonawcze
Skrócenie okresu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w wielu sytuacjach obligatoryjne. Taka sytuacja ma miejsce między innymi względem sprawców popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wówczas Sąd orzeka wobec takiego sprawy środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Czytaj więcej

23.04.2019 Łukasz Łuczak