Blog

Pozostałe wpisy
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – art. 151 § 1 k.k.w.

Prawomocne orzeczenie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą konieczność stawienia się w zakładzie karnym, celem jej odbycia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne.

Czytaj więcej

22.05.2019 Łukasz Łuczak

Podział majątku – ustalanie wartości majątku w sprawie o podział majątku wspólnego

Celem postępowania sądowego w przedmiocie podziału majątku wspólnego, zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania ich małżeństwa, jest ustalenie przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego majątku oraz ich wartości.

Czytaj więcej

22.05.2019 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2