Tagi

#postępowanie karne wykonawcze
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – art. 151 § 1 k.k.w.

Prawomocne orzeczenie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą konieczność stawienia się w zakładzie karnym, celem jej odbycia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne.

Czytaj więcej

31.03.2020 Łukasz Łuczak