Adwokat Łukasz Łuczak

Wstęp

Adwokat Łukasz Łuczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek Kapitałowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Łukasz Łuczak jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2015 roku. Wykonywany zawód adwokata stara się łączyć z zainteresowaniami naukowymi związanymi z prawem karnym oraz procedurą karną. Jest autorem publikacji z zakresu polskiego postępowania karnego.

Specjalizacje
Adwokat Łukasz Łuczak