Tagi

#dotacje
Konsekwencje przekroczenia terminów wypłaty dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jasno określa, w jakich terminach następuje wypłata dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej

19.04.2024 Łukasz Łuczak

Zgoda gminy na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z planowaną liczbą uczniów

Przepisy prawa nakładają na osoby prowadzące przedszkola obowiązek przekazania Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, informacji o planowanej liczbie uczniów przedszkola, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Czytaj więcej

19.04.2024 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2