W zakresie prawa oświatowego Kancelaria świadczy pomoc prawną organom prowadzącym niepubliczne placówki oświatowe, w tym przedszkola oraz szkoły podstawowe w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu dotacji oświatowych.

 

W ramach działalności Kancelarii możliwe jest również uzyskanie doradztwa prawnego w następującym zakresie:

  • bieżących porad związanych z prowadzoną działalnością oświatową
  • pomoc związaną z opracowywaniem wewnętrznych dokumentów placówek oświatowych
  • weryfikację poprawności naliczenia dotacji oświatowej
  • pomoc w rozliczaniu dotacji oświatowych
  • reprezentowanie placówek oświatowych w trakcie kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowej oraz postępowaniach będących następstwem tych kontroli.