Kancelaria Adwokata Łukasza Łuczaka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, obejmującą swoim zakresem zarówno porady prawne, jak i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych.

 

Udział profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach cywilnych jest niezmiernie istotny. Częste zmiany przepisów prawnych oraz brak stabilności orzecznictwa powodują konieczność zasięgnięcia konsultacji prawnej oraz porady adwokata.

Praktyka Kancelarii w zakresie spraw cywilnych obejmuje następujący rodzaj postępowań:

  • sprawy o zapłatę oraz pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych
  • sprawy odszkodowawcze
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
  • sprawy dotyczące odwoływania oświadczeń woli lub czynności prawnych (odwołanie darowizny, odwoływalność oświadczeń woli złożonych dla pozoru lub pod wpływem błędu)
  • przygotowywanie opinii prawnych oraz analiz prawnych