Kancelaria Adwokata Łukasza Łuczaka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego na wszystkich etapach postępowania.

 

Specyfika postępowań karnych sprawia, że pomoc prawna udzielana przez adwokata oskarżonemu (podejrzanemu) lub pokrzywdzonemu ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania realizacji ich uprawnień procesowych. Celem działania Kancelarii jest skuteczne oraz rzetelne reprezentowanie interesów ich Klientów w toku prowadzonych przez organy procesowe postępowań karnych.

Zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe w sprawach karnych Adwokat Łukasz Łuczak łączy z zainteresowaniami naukowymi koncentrującymi się na zagadnieniach z zakresu prawa oraz postępowania karnego, które stanowią gwarancję najwyższej jakości doradztwa w sprawach z zakresu prawa karnego.

Praktyka Kancelarii w zakresie spraw karnych obejmuje:

  • pełnienie roli obrońcy podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, w tym również reprezentację w sprawach nagłych (zatrzymania, posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania)
  • pełnienie roli obrońcy oskarżonego w toku postępowania sądowego przed Sądem I oraz II instancji
  • reprezentację oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych w postępowaniach karnych
  • sporządzanie kasacji w sprawach karnych
  • reprezentację skazanych w postępowaniach karnych wykonawczych (m.in. odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności)
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego oraz postępowania karnego